Måned: september 2016

Det varsles herved om riving av bygninger og oppføring av to nye boligbygg, totalt seks boenheter. Tiltaket er hovedsakelig i tråd med reguleringsplanen, men det søkes dispensasjon på enkelte punkter, se vedlagte følgebrev.

 

Uttalefrist: 4.oktober 2016 Grunnet mulig manglende levering av rekommanderte utsendinger er uttalefristen ved nabovarsling utsatt til 24.10.16

 

Vedlegg

 

OPPDATERT NABOVARSLING:

Det er tidligere varslet om oppføring av boligbygg på delfelt BK2 som 7-mannsbolig med tilhørende parkering og utomhusareal. Tiltaket varsles nå endret til en 9-mannsbolig, hvor bygningsform, utseende og grunnflate er beholdt ift tidligere varsling. Endringene medfører altså mindre boenheter.

 

Tiltaket er hovedsakelig i tråd med reguleringsplanen, men grunnet økt parkeringsbehov og endring i etasjeskillet, varsles det dispensasjon i saken (se eget avsnitt). Avkjøringstillatelse er gitt som en del av planprosessen og det foreligger godkjent VA-tilkopling for delfelt BK2 og BF4.

 

Uttalefrist: 26.september 2016

 

Vedlegg: