Måned: juli 2017

Riving og oppføring av ny enebolig | Anglevik, Fjell kommune

Det varsles herved om rivning av eksisterende boligmasse og oppføring av enebolig med utleiedel, garasje integrert i huskroppen, samt utomhusareal og frittstående garasje og tilkomstvei. Se vedlagte tegninger, situasjonskart og følgebrev for ytterligere informasjon.

Uttalefrist: 19.07.17 26.07.17

 

Vedlegg: