Måned: september 2017

Oppføring av seks tomannsboliger | Sokna, Ringerike kommune

Det varsles om oppføring av seks stk tomannsboliger med carport i bygningskroppen. Veitilkomst er via Smedgårdsveien med ny avkjørsel som anvist på situasjonskart. Det er søkt om utvidet bruk av avkjørsel mot Tranbyveien.

Prosjektet innbefatter omlegging av VA-ledninger, etablering av gangvei mellom Smedgårdsveien og gangbroen mot Sokna sentrum, terrengarbeider (mur og skråning) og interne kjøreveier (1:8). Etablering av lekeplass mellom boligplassering og vassdrag i nord. Det vil bli etablert en ny renovasjonsløsning i område (halvveis nedgravd løsning). Postkassestativ og ny snuhammer. Båthus ved vassdrag (kun varslet plassering, ikke bygningstegninger).

Bygningskroppene oppføres i tråd med reguleringsplanens bestemmelser for høyde mm, men det søkes dispensasjon for momenter i prosjektet. Prosjektet vil så langt som mulig ta vare på vassdrag og vegetasjon.

Uttalefrist: 07.10.17

 

Vedlegg: