Måned: oktober 2017

Bruksendring | Bønes, Bergen kommune

Det søkes om bruksendring av kjeller i eksisterende forsamlingslokale. Arealet er allerede godkjent for et mindre forsamlingsareal/sal, men da det er behov for større og samlet forsamlingsareal som kan benyttes samtidig med hovedsalen i hovedetasjen, søkes det om å endre planløsningen. Eksisterende sal i kjelleren forstørres ved å trekke lagringsareal inn i salen, trapp mellom kjeller og hovedetasje fjernes og trappeåpning blendes, eksisterende ventilasjonsanlegg tilpasses størrelsen på det nye arealet, det etableres et møterom, teknisk rom og bøttekott, i tillegg til tre toaletter (inkl et HC-WC).

Ved beskrivelse av antall bruksenheter er det omsøkt én ekstra enhet, men dette er i realiteten kun en formalitet, da det har vært en separat sal i kjelleren og hovedetasjen, men med tilgang via trapp mellom etasjene. Når trappen fjernes defineres salene formelt som to uavhengige enheter. Dette har ingen reell betydning for den praktiske bruken eller for behandling av byggesøknaden.

Det er utført brannprosjektering.

Det søkes også om etablering av utvendig trapp mot offentlig vei, etablering av ny ventilasjonsløsning i kjeller med avkast mot offentlig vei (tilluft fra nordfasade), fasadeendring som vist på vedlagte fasader (endring av dører/vinduer/fasadeplater/varmepumpe) og justering av HC-parkeringsløsning.

Uttalefrist: 31.10.17

 

Vedlegg: