Måned: desember 2017

OPPDATERT NABOVARSLING

 

På vegne av tiltakshaver Geir Lien har det bitt sendt ut nytt nabovarsel i forbindelse med byggetekniske tiltak på gnr. 37/176,275 – Anglavikveien 106 i Fjell kommune. Prosjektet er tidligere nabovarslet som riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av ny enebolig med utleiedel. Det er mottatt nabomerknader til varslingen og prosjektet er endret for å imøtekomme innspillene.

 

Uttalefrist: 19.12.2017

 

Vedlegg: