Måned: februar 2018

Oppføring av forsamlingslokale | Sjådambakken, Kragerø kommune

Det varsles om oppføring av forsamlingslokale med tilhørende parkeringsareal. Veitilkomst er via Sjådambakken med ny avkjørsel som anvist på situasjonskart.

Prosjektet omfatter også nedlegging av VA-ledninger, masseutskifting/grunnarbeid og interne kjøreveier (1:11). Bygningskroppene oppføres i tråd med innvilget dispensasjon fra arealbruken i reguleringsplan. Det varsles formelt dispensasjon for utnyttelsesgrad og antall parkeringsplasser.

Uttalefrist: 16.02.18

 

Vedlegg:

180202_Kragerø_nabovarsling_web