Måned: juni 2018

Det varsles/søkes om tilbygg til bolig og brukendring av deler av underetasjen fra garasje til beboelse/primærfunksjon. Tiltaket utføres innenfor rammene i reguleringsplanen og dens utnyttelsesgrad. Det søkes om dispensasjon for avstand mellom bygg, plankrav/bebyggelsesplan, takform, etasjetall og tekniske krav ved bruksendring. De fleste dispensasjonspunktene søkes formelt og avklares i følgebrevet til søknaden. Dagens parkeringsplasser inngår delvis i ny garasje og èn av to overflateparkeringer er dermed ikke vist i arealutregningen.

 

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

 

Uttalefrist 26.06.18

 

Vedlegg

Det varsles om oppføring av riving av eksisterende bebyggelse og oppføring av to nye boligbygg med tilhørende parkeringsareal, totalt seks boenheter. Prosjektet omfatter også nedlegging av VA-ledninger, masseutskifting/grunnarbeid, etablering av renovasjonsløsning, flomsikring, murer og intern kjørevei. Prosjektet er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Se dokumenter for nabovarsling for mer informasjon.

 

Uttalefrist: 21.06.18

 

Vedlegg