Måned: januar 2019

Varsel om prisjustering fra og med 1.februar 2019

Det utføres prisjustering fra og med 1.februar 2019. Dette er den første prisjusteringen siden oktober 2015. Se ordrebetingelsene våre for mer informasjon.

Dispensasjonssøknad – Bønesskogen

Det varsles om søknad om dispensasjon for utnyttelsesgrad og er prinsipiell ift framtidig byggesøknad. Detaljering av tegninger, utforming etc vil utformes og varsles på det senere tidspunkt. Se vedlagte redegjørelse for ytterligere informasjon vedrørende dispensasjonssøknaden.

Det er utsendt nabovarsel til alle aktuelle naboer.

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

Uttalefrist 7. februar 2019

Vedlegg:

Etablering av kaifront og utlegging av flytebrygge, Hellesøy – Øygarden kommune

Det varsles om etablering av flytebrygge/kaianlegg og riving av mindre bygning. Det er avholdt forhåndskonferanse med kommunen. Møtereferatet viser at kommunen er positiv til tiltaket og at tiltaket er i tråd med overordnede arealplaner i området. Det er sendt søknad til Bergen og Omland Havnevesen ifm tiltak i sjø.

Det er utsendt nabovarsel til alle aktuelle naboer.

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

Uttalefrist 21. januar 2019

Vedlegg