Forfatter: Raymond Fyllingen

Utvidelse av kai, Marikoven – Askøy kommune

Det varsles/søkes om utvidelse av kai, etablering av krane og liten redskapsbod på gnr 12/281 – Askøy kommune. Det er utsendt nabovarsel til alle aktuelle naboer.

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

Uttalefrist 04.01.19

Vedlegg

OPPDATERT NABOVARSLING:

Det er tidligere varslet om oppføring av boligbygg på delfelt BK2 som 7-mannsbolig med tilhørende parkering og utomhusareal. Tiltaket varsles nå endret til en 9-mannsbolig, hvor bygningsform, utseende og grunnflate er beholdt ift tidligere varsling. Endringene medfører altså mindre boenheter.

 

Tiltaket er hovedsakelig i tråd med reguleringsplanen, men grunnet økt parkeringsbehov og endring i etasjeskillet, varsles det dispensasjon i saken (se eget avsnitt). Avkjøringstillatelse er gitt som en del av planprosessen og det foreligger godkjent VA-tilkopling for delfelt BK2 og BF4.

 

Uttalefrist: 26.september 2016

 

Vedlegg: