Endring av tidligere varslet veitrasé | Nordås, Bergen

Det varsles om endring av tidligere utsendt varslet situasjon, se vedlagt følgebrev.

Det søkes om dispensasjon i saken, se eget avsnitt.

 

Uttalefrist: 27. oktober 2016/ 08.november 2016