Etablering av kaifront og utlegging av flytebrygge, Hellesøy – Øygarden kommune

Etablering av kaifront og utlegging av flytebrygge, Hellesøy – Øygarden kommune

Det varsles om etablering av flytebrygge/kaianlegg og riving av mindre bygning. Det er avholdt forhåndskonferanse med kommunen. Møtereferatet viser at kommunen er positiv til tiltaket og at tiltaket er i tråd med overordnede arealplaner i området. Det er sendt søknad til Bergen og Omland Havnevesen ifm tiltak i sjø.

Det er utsendt nabovarsel til alle aktuelle naboer.

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

Uttalefrist 21. januar 2019

Vedlegg