GARASJESØKNAD

 
Basis
-
Ingen søknadshjelp
Enkelt bygg inntil 50 kvm på bebygd eiendom
0-50 kvm BYA/BRA
1 etasje
1 m fra nabogrense
Inntil 4 m mønehøyde
Beboelse ikke tillatt
Kjeller ikke tillatt
Loft ikke tillatt
Ingen søknad
Liten
7.250
Full søknadshjelp
Enkelt bygg inntil 70 kvm på bebygd eiendom
0-70 kvm BYA/BRA
1 etasje
4 m fra nabogrense **
Over 4 m mønehøyde
Beboelse ikke tillatt
Kjeller tillatt
Loft tillatt ***
Få tilbud
Stor
13.500
Full søknadshjelp
Større bygg enn 70 kvm eller mindre bygg utenfor andre pakker
70+ kvm BYA/BRA
Over 1 etasje
4 m fra nabogrense **
Over 4 m mønehøyde **
Beboelse tillatt **
Kjeller tillatt **
Loft tillatt **
Få tilbud
Tegningshjelp
Avtale
Frittstående tjeneste
Ferdig tegningssett eller opptegning etter egen skisse
Ferdig tegningssett
Ferdig tegningssett med byggesett
Opptegning etter kundes skisse
Få tilbud

Uansett størrelse på garasjen, vi er her for å hjelpe deg å realisere ønsket. Kanskje du allerede har tegninger og kun trenger hjelp med søknad og papirer til kommunen. Eller du vil ha hjelp med alt fra tegning, søknad og oppføring - vi kan bistå deg hele veien.

 

Trykk på 'Få tilbud', så sender vi deg et uforpliktende tilbud for arbeidet. Alle priser er estimater og inkludert mva. Det forutsettes at tiltaket er i samsvar med arealplanen, evt må det søkes dispensasjon.

 

 * Kan bygge nærmere dersom du har skriftlig samtykke fra nabo(er)  ** Følger krav i PBL/TEK, tilpasses gjeldende arealplan  *** BRA må være mindre enn 1/3 av underliggende etg. BRA medregnes i totalarealet

Denne siden innebærer ingen salg, da det kun er en tilbudsside. Alt salg skjer direkte mot kunde i eget tilbud.