Landbruksvei og utfylling i sjø | Algrøy, Fjell kommune

Landbruksvei og utfylling i sjø | Algrøy, Fjell kommune

Det varsles om landbruksvei og utfylling i sjø på gnr 18/7 – Fjell kommune. Avkjørsel vil være fra allerede godkjent avkjørsel til bnr 302 og vil følge eksisterende trasé ned til sjøen, jf tegninger.

Uttalefrist: 02.04.18

 

Vedlegg:

18007_SamledeTegninger_web2