Fradeling

Fradeling eller sammenslåing av eiendommer er et alternativ dersom det er ønskelig at noen få personer skal eier en hel eiendom. Det er nødvendig at alle grenser er avklart, evt må det utføres en oppmåling iht skyldskiftedokumenter. Vi bistår gjennom hele prosessen - fra opptegning til skjøte.

 

Seksjonering

Seksjonering er en god måte å løse arealfordeling på dersom en eiendom skal eies av flere personer sammen, og eierne skal ha enerett til hver sin bruksenhet i bygningsmassen. Dette kan være en aktuell løsning for alt fra tomannsboliger, næringsbygg og kombinasjonsbygg som inneholder butikker, kontorer og/eller boliger. Det er også mulig å opprette et eierseksjonssameie for frittliggende eller konsentrert bebyggelse, eksempelvis for et bygge- eller hyttefelt.

Ved seksjonering vil hver enkelt enhet får et eget seksjonsnummer i henhold til seksjoneringstegningene. En seksjon kan bestå av en hoveddel med flere tilleggsdeler, eksempelvis parkeringsplasser, eksterne boder eller privat uteoppholdsareal.

Det er spesiell formkrav til seksjonering, men alt dette blir koordinert av oss - både dialogen mellom partene og opp mot kommunen.

Hvem skal eie seksjonene?

Det er hjemmelshaver for hele eiendommen før seksjonering som vil få grunnbokshjemmelen til alle de nyopprettede seksjonene. Deretter kan seksjonene fordeles mellom sameiere slik at de får en seksjon hver ved å bruke et eget skjema.

Reseksjonering

Vi bistår også med reseksjonering dersom et eierseksjonssameie ønsker å endre fordelingen av areal eller gjøre andre bruksendringer i eiendommen etter at eiendommen er seksjonert.

 

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud:

Fornavn og etternavn *

Epost-adresse *

Telefonnummer *

Gatenavn og husnummer *

Postnummer og poststed *

Kommune

Gårds-/bruksnummer

Type søknad

Ønsker du tegningshjelp?

Forklarende tekst