Ny 9-mannsbolig | Tjeldstø

OPPDATERT NABOVARSLING:

Det er tidligere varslet om oppføring av boligbygg på delfelt BK2 som 7-mannsbolig med tilhørende parkering og utomhusareal. Tiltaket varsles nå endret til en 9-mannsbolig, hvor bygningsform, utseende og grunnflate er beholdt ift tidligere varsling. Endringene medfører altså mindre boenheter.

 

Tiltaket er hovedsakelig i tråd med reguleringsplanen, men grunnet økt parkeringsbehov og endring i etasjeskillet, varsles det dispensasjon i saken (se eget avsnitt). Avkjøringstillatelse er gitt som en del av planprosessen og det foreligger godkjent VA-tilkopling for delfelt BK2 og BF4.

 

Uttalefrist: 26.september 2016

 

Vedlegg: