Oppføring av tilbygg til bolig og bruksendring av deler av underetasje | Stokkedalslien, Bergen Kommune

Det varsles/søkes om tilbygg til bolig og brukendring av deler av underetasjen fra garasje til beboelse/primærfunksjon. Tiltaket utføres innenfor rammene i reguleringsplanen og dens utnyttelsesgrad. Det søkes om dispensasjon for avstand mellom bygg, plankrav/bebyggelsesplan, takform, etasjetall og tekniske krav ved bruksendring. De fleste dispensasjonspunktene søkes formelt og avklares i følgebrevet til søknaden. Dagens parkeringsplasser inngår delvis i ny garasje og èn av to overflateparkeringer er dermed ikke vist i arealutregningen.

 

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

 

Uttalefrist 26.06.18

 

Vedlegg