Riving og ombygging av bygning | Øvre Eikervei, Drammen kommune

Riving og ombygging av bygning | Øvre Eikervei, Drammen kommune

Det varsles om riving og ombygging av forsamlingslokale, i tillegg til utvidelse av tilhørende parkeringsareal på øvre parkeringsnivå. Det er ikke planlagt endring av veitilkomsten fra Øvre Eikervei.

Prosjektet omfatter også utbedring av gjerde og annet ikke-søknadspliktig arbeid. Arbeidet er planlagt påbegynt i september 2019. Det er formelt varslet dispensasjon for avstand til vassdrag, vei og nabogrense grunnet utbedring av gjerdet.

Uttalefrist: 08.05.19