Skjermvegg og bod | Foldnes

Det varsles herved om oppføring av bod og etablering av skjermvegg langs tilkomstvei, se vedlagte tegninger. Dagens boligbygg og garasje vil ikke bli berørt.

 

Uttalefrist: 23. desember 2016

 

Vedlegg: