Søknad om dispensasjon for utnyttelsesgrad, Bønesskogen – Bergen Kommune

Dispensasjonssøknad – Bønesskogen

Det varsles om søknad om dispensasjon for utnyttelsesgrad og er prinsipiell ift framtidig byggesøknad. Detaljering av tegninger, utforming etc vil utformes og varsles på det senere tidspunkt. Se vedlagte redegjørelse for ytterligere informasjon vedrørende dispensasjonssøknaden.

Det er utsendt nabovarsel til alle aktuelle naboer.

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

Uttalefrist 7. februar 2019

Vedlegg: