Søknad om ombygging av eks.bolig, Anglavikvegen 106 – Fjell Kommune

Ombygging av eks. bolig – Anglavikvegen

Det varsles om ombygging av eksisterende bolig på Gbnr. 37/176,275, Anglavikvegen 106, 5353 Straume. Se vedlagte følgebrev og tegninger for ytterligere informasjon.

Det er utsendt nabovarsel til alle aktuelle naboer.

Dersom man ønsker ytterligere detaljer vedr. prosjektet, kan man ta kontakt på post (a) coplan.no

Uttalefrist 19.03.19