To nye boligbygg | Mølleberget 4, Krokkleiva

Det varsles herved om riving av bygninger og oppføring av to nye boligbygg, totalt seks boenheter. Tiltaket er hovedsakelig i tråd med reguleringsplanen, men det søkes dispensasjon på enkelte punkter, se vedlagte følgebrev.

 

Uttalefrist: 4.oktober 2016 Grunnet mulig manglende levering av rekommanderte utsendinger er uttalefristen ved nabovarsling utsatt til 24.10.16

 

Vedlegg