Byggesøknader

Byggesaker kan være komplekse og kravene kan være overveldende. COPLAN hjelper med gjennomføringen av alle typer byggesaker, enten det er ønskelig at vi er med fra starten eller dersom det er behov for bistad underveis.

Eksempelvis gis det rådgivning i klagesaker, dispensasjoner fra regelverk, utforming av gode søknader, vurdering av byggeregler og generell rådgivning innenfor plan- og bygningsloven. Vi utfører også grunnleggende tegningsarbeid.

Med erfaring både fra offentlig og privat sektor er COPLAN en sikker partner for å sikre et godt gjennomført prosjekt, helt fra forhåndskonferanse til nabovarsling og videre til ferdigattest.

Eiendomsdokumenter

Eiendomsmarkedet endrer seg stadig. COPLAN utfører blant annet enkel eiendomsrådgivning, oppfølging i byggeperiode og det meste av dokumenter for seksjonering, utskilling av eiendom.

Arealplaner

COPLAN har erfaring med alle typer planer etter plan- og bygningsloven og har god kompetanse innenfor offentlige planprosesser og offentlig saksbehandling.

Vi utfører arbeid i alle faser innen arealplaner, alt fra beskrivelses- og tegningsarbeid i reguleringsplan til illustrasjonsplaner. La dagens planlegging bli morgendagens realitet.

Reguleringsplan / KU-vurdering / Planpakke / Planprogram

Øvrige tjenester

Byggesøknader

 • Forhåndskonferanse
 • Byggesøknad – alle typer
 • Søknad om igangsetting/ midl.brukstillatelse/ ferdigattest
 • Nabovarsling
 • Dispensasjonssøknad
 • Forhåndstilsagn VA / Søknad om utslippstillatelse
 • Avkjøringstillatelse
 • Søknad til havnevesenet
 • Klage – utforming av brev

Prosjekterings- og tegningsarbeid

 • Prosjektering av vei
 • Tegningsarbeid – bygg
 • Situasjonsplan for tomt, evt profiler
 • Landskapsmodeller
 • Illustrasjoner (2D / 3D)

Eiendomsdokumenter

 • Fradelingssøknad / eiendomsdokumenter
 • Arealoverføring av eiendom
 • Oppmåling
 • Antikvarisk bygningsvurdering