Et spennende prosjekt hvor dagens bolig skal rives og erstattes med en ny bolig.
Les mer
Ved å utarbeide et nytt kryss mot fylkesvei sier det seg selv at det kreves mye koordinering og planlegging.
Les mer
Et vellykket prosjekt må starte med god planlegging, noe som er spesielt viktig i strandsonen.
Les mer
Vår funksjon er å planlegge området med gode tomter og sørge for kommunal godkjenning.
Les mer
Reguleringsplan for boliger med tilhørende infrastruktur.
Les mer
Boligprosjekt med 12 boenheter fordelt på seks bygningskropper.
Les mer
Reguleringsendring for seks boliger i rekke. Koordinering opp mot myndigheter, utredning av støy, flom og infrastruktur.
Les mer