Tomteutvikling Sokna

Boligprosjekt med 12 boenheter fordelt på seks bygningskropper. Utarbeidelse av skisseprosjekt for tomteutforming, koordinering opp mot myndigheter, tomte- og veiprosjektering og byggesøknader.

Rolle: SØK/PRO  |  Godkjent |  RingerikePublisert/ published: 11-01-2022