Mulighetsstudium Anglevik

Et spennende prosjekt hvor dagens bolig skal rives og erstattes med en ny bolig.

Ved å være et mellomledd mellom tiltakshaver, arkitekt og utførende aktører har vi som prosjektleder en viktig rolle. Solforhold, sikt og gode uteoppholdsarealer er nøkkelpunkter i prosjektet.

Rolle: SØK/PRO  |  Pågående  |  FjellPublisert/ published: 11-01-2022