Tomteutvikling Tjeldstø

Vår funksjon er å planlegge området med gode tomter og sørge for kommunal godkjenning. Momenter som terrengtilpasning, massebalanse og siktlinjer har vært viktig. Nimannsboligen på BF4 er godkjent og omsøkt seksjonert.

Prosess omkring utnyttelsesgrad og boligstruktur på BF2 er under avklaring.

Rolle: SØK/PRO  |  Godkjent (BF4)/ Pågående (BF2)  | ØygardenPublisert/ published: 11-01-2022