Arealplan - Sandkleiva

Reguleringsplan for boliger med tilhørende infrastruktur.

Forhold til naboer i øst og store terrengforskjeller i vest er viktige momenter i planprosessen.

Rolle: Arealplanlegger, SØK/PRO boliger  |  Pågående  |  SvelvikPublisert/ published: 11-01-2022