Nytt veikryss - Nordåsvegen

Ved å utarbeide et nytt kryss mot fylkesvei sier det seg selv at det kreves mye koordinering og planlegging. Prosjektet innebærer å beholde trasé for fylkesveien, kommunal gangvei og separering av privat tilkomstvei.

Rolle: SØK/PRO  |  Pågående  |  BergenPublisert/ published: 11-01-2022