Arealplan - Mølleberget

Reguleringsendring for seks boliger i rekke. Koordinering opp mot myndigheter, utredning av støy, flom og infrastruktur.

Forhold til naboer i vest/nord og vassdrag i øst er viktige momenter i planprosessen.

Rolle: Arealplanlegger, SØK boliger  |  Godkjent reg.plan, SØK forberedes |  HolePublisert/ published: 11-01-2022