Tomteutvikling Os

Et vellykket prosjekt må starte med god planlegging, noe som er spesielt viktig i strandsonen.

Hjelpemidler som soldiagram og helningskart gir et nyttig grunnlag for plassering av tomter og framtidige inngrep i naturen.

Rolle: SØK/PRO  |  Skissestadiet  |  OsPublisert/ published: 11-01-2022